SEÑALES DE PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Els senyals es fabriquen amb protecció UV i tractament antigrafit

Els senyals de prevenció de riscos laborals (PRL) tenen com a objectiu la prevenció d'accidents laborals i l'augment de la seguretat en llocs de treball.

Entre els senyals de prevenció de riscos laborals hi ha:

  • Senyal de prohibició: un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar perill.
  • Senyal d'advertiment: un senyal que adverteix d'un risc o de perill.
  • Senyal d'obligació: un senyal que obliga un comportament determinat.
  • Senyals indicatius: senyals que proporcionen altres informacions diferents de les anteriorment nomenades.

La senyalització de riscos laborals es defineix per les característiques establertes al Reial decret 485, que regula les disposicions a emplenar amb la senyalització de salut i seguretat al lloc de treball.Hi ha 23 productes.

Veient 1-23 de 23 producte(s)

Filtres actius