Plànols d'evacuació
Plànols d'evacuació

Els plànols d'evacuació tenen com a funció informar els ocupants d'un establiment de la situació dels recorreguts d'evacuació, els mitjans manuals de protecció contra incendis, els sistemes d'alerta i alarma, en casos d'emergència.

Els plànols d‟evacuació formen part del sistema de senyalització d‟emergència general d‟un establiment.

Les instal·lacions amb plànols d'evacuació fotoluminiscents han de ser a classe A als centres on es desenvolupin les activitats descrites a l'annex 1 de la Norma Bàsica d'Autoprotecció, Reial decret 393/2017, de 23 de març.

Aquests plànols seran conformes a la nova norma UNE 23032-15 contemplada al RIPCI.

Segons aquesta norma, al Plànol d'Evacuació hi ha de figurar:

  • Paraules "Plànol d'Evacuació" a l'encapçalament.
  • Punt de "Ut. Està Aquí".
  • Recorreguts devacuació principals, secundaris diferenciats.
  • Localització d´escales i ascensors d´emergència.
  • Plànol ben orientat segons la situació de l'observador.
  • Mitjans manuals dextinció dincendis.
  • Zones de refugi i Punts de Reunió.
  • Instruccions d'actuació en casos d'emergència i llegenda de la simbologia emprada al pla. (mínim en castellà i anglès).


Els plànols d'evacuació d'ArtSer porten protecció UV antigrafit i s'elaboren en diferents acabats i materials.

Consulteu Línia Premium

Suport o material base de PVC (M1), Alumini, Metacrilat, Acer.


Plànols d'evacuació
Plànols d'evacuació